Als huurder bij My Rental Car heeft u te maken met een aantal rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de algemene huurvoorwaarden. Deze zijn ook altijd ter inzage beschikbaar op onze locatie. Als u een voertuig huurt gaat u direct akkoord met de algemene huurvoorwaarden van My Rental Car. Hieronder staan een aantal van onze algemene huurvoorwaarden uitgelicht. 
 
 
 
De bestuurder dient bij aanvang van de huur aan My Rental Car Rotterdam B.V. te overleggen een:
 
  • Geldig Nederlands rijbewijs (minimaal 1 jaar in bezit).
  • Officieel poststuk (bank-/giroafschrift, telefoonrekening, salarisstrook) van maximaal 1 maand oud.
  • Geldig identiteitsbewijs.
  • Indien het een zakelijke tenaamstelling betreft, een recent (kopie van het) uittreksel van Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden).
 
Aanvullende huurvoorwaarden:
 
  • Alle auto’s worden met een volle tank geleverd. De auto dient met een volle tank retour te worden gebracht, anders geldt een aftanktoeslag van € 1,50 (incl. BTW) per liter bovenop het tanktarief. 
  • Alle auto's worden schoon geleverd. De auto dient schoon retour te worden gebracht, anders geldt een toeslag van € 75 incl. BTW.
  • Eventuele bijkomende kosten worden ingehouden op de borg.
 
 
 
Huurt u voor het eerst bij My Rental Car dan dient (een deel van) de eerste betaling via pin of creditcard te geschieden. Wij controleren de gegevens aan de hand van ons waarschuwingssysteem.